ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το πυρηνικό εργαστήριο Πυρήνας στην Καλαμάτα διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό,
​εξασφαλίζοντας μετρήσεις μέγιστης ακρίβειας.
​Στο εργαστήριο λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:
 α) Τμήμα απεικόνισης με γ-camera διπλής κεφαλής της General Electric Ηealthcare Aμερικής για τη διενέργεια ευρείας γκάμας σπινθηρογραφημάτων.

β) Τμήμα ραδιοανοσολογικού ελέγχου για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων με τις πυρηνικές μεθόδους RIA-IRMA και τη χρήση του γ-counter PC-RIA MAS της εταιρείας Stratec Γερμανίας. Αυτές οι μέθοδοι, οι οποίες βασίζονται στην προσθήκη ραδιενεργού ιχνηθέτη (125I) στα δείγματα αίματος, προτιμώνται από τους θεράποντες ιατρούς λόγω της απολύτου ακριβείας τους που ξεπερνάει το 99%, αλλά και της υψηλής επαναληψιμότητας τους.

γ) Τμήμα προγεννητικού ελέγχου: Διενεργούνται τα PAPP-A TEST (1ο τρίμηνο κύησης) και ALPHA TESΤ (2ο τρίμηνο κύησης). Στο εργαστήριο μας παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των παραπάνω tests με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού (εταιρείας Logical Medical Systems Αγγλίας) για τη στατιστική ανάλυση του κινδύνου χρωμοσωμικών ανωμαλιών (τρισωμία 21,18,13 κ.ά.) και βλαβών του νωτιαίου σωλήνα του εμβρύου (δισχιδής ράχη, ανεγκεφαλία, κ.ά.).

δ) Τμήμα μέτρησης οστικής πυκνότητος (B.M.D)
Το πλέον εξελιγμένο μηχάνημα LUNAR PRODIGY PRIMO της General Electric Healthcare Αμερικής παρέχει ποικιλία πρωτοκόλλων μέτρησης με τη μέθοδο D.X.A, πλην των κλασσικών (ισχίου-σπονδύλων ΟΜΣΣ), όπως: 
  • Μέτρηση οστικής πυκνότητος ολόκληρου του σκελετού.
  • Mέτρηση οστικής πυκνότητος ισχίου άμφω (με ή χωρίς αρθροπλαστική)
ε) Τμήμα ανάλυσης σύστασης μάζας σώματος
Η μέθοδος D.X.A. παρέχει επίσης τη δυνατότητα ποσοτικού προσδιορισμού (σε απόλυτους αριθμούς και σε εκατοστιαία αναλογία) τριών κύριων ιστών του σώματος - του οστίτη, του λιπώδους και του μυϊκού ιστού - με ταυτόχρονη απεικόνιση τους, επιτρέποντας έτσι την αντικειμενική εκτίμηση κατανομής του λίπους και της μυϊκής μάζας στο σώμα. Η εξέταση περιλαμβάνει τις εξής μετρήσεις:
  • Μέτρηση οστικής μάζας (BMC) ανά περιοχή σώματος και ολοσωματικά 
  • Μέτρηση λιπώδους ιστού (λιπομέτρηση) ανά περιοχή σώματος και ολοσωματικά.
  • Μέτρηση μυϊκής μάζας ανά περιοχή σώματος και ολοσωματικά 
Η ακρίβεια των μετρήσεων αυτών ξεπερνάει το 99%.

Στ) Τμήμα ραδιοϊσοτοπικής θεραπείας
Στο προσεχές διάστημα, στο εργαστήριο μας θα λειτουργήσει και τμήμα χορήγησης θεραπευτικών δόσεων ραδιοϊσοτόπων, δίχως να απαιτείται η παραμονή του ασθενούς σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο (σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας).

Ακολουθώντας τα διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα ως προς τον καθορισμό της ενεργότητος (= δόσης), θα χορηγούνται τα εξής ραδιονουκλίδια:
  •  Ιώδιο - 131 ( 131Ι): για την αντιμετώπιση διαφόρων αιτιών του υπερθυρεοειδισμού (ν.Graves, τοξική Πολυζωίδης βρογχοκήλη, τοξικό αδένωμα, κ.ά.).
  • 89Sr, 186Re,153Sm: για την παρηγορητική θεραπεία επώδυνων οστικών μεταστάσεων. 

Αναλυτικά, στο εργαστήριό μας διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ R.I.A – I.R.M.A
​​Α) ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ:
T3, Τ4, TSH, FT3, FT4, Tg, ANTI-Tg, ANTI-TPO, ANTI-M, TSI, TBG, CT, PTH, κ.ά.

B) ANAΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
LH, FSH, PRL, PRG, 17α-OH PRG, E1, E2, uE3, TESTO, freeTESTO, DHT, SHBG, β-HCG, free β-HCG, PAPP-A, DHEA, DHEA-S, 3A-DIOL, Δ-4 ανδροστενεδιόνη ,HPL, κ.ά.

Γ) ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ:
CEA, α-FP, CA 15.3, CA 125, CA 19.9, CA 72.4, CA 50, PSA, free PSA, cPSA, MCA, SCC, NSE, TATI, TPA, TPS, PAP, κ.ά.

Δ) ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ - ΟΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ:
Vit.D, BGP, υδροξυπρολίνη 2ώρου/24ώρου (ούρων), κ.ά.

Ε) ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ:
Κορτιζόλη αίματος και ούρων, ACTH, Aδρεναλίνη/νοραδρεναλίνη αίματος και ούρων, VMA/Mετανεφρίνες (ούρων), ρενίνη, αλδοστερόνη αίματος και ούρων,5-ΗΙΑΑ(ούρων) κ.ά.
ΣΤ) ΠΑΓΚΡΕΑΣ - ΔΙΑΒΗΤΗΣ:
Ινσουλίνη, C-πεπτίδιο, κ.ά.

Ζ) ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - RBC:
Fe59, Φερριτίνη, vit.B12, Φυλλικό οξύ, ερυθροποιητίνη, κ.ά.

Η) ΥΠΟΦΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
GH,IGF -1, κ.ά.

Θ) ΗΠΑΡ – ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ:
HbsAg,ANTI –Hbs, ANTI-HbcAg, ANTI – HAV, HBeAg, κ.ά.

Ι) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ

Κ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2. ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
image-209618-Untitled-2.jpg
Α) PAPP-A TEST:
PAPP-A, free β-HCG (11η-14η εβδομάδα κύησης).
Β) A-TEST:
α-FP, uE3, β-HCG (15η-20η εβδομάδα κύησης).
Γ) Λογισμικό ALPHA:
Για υπολογισμό στατιστικού κινδύνου εμφάνισης χρωμοσωμικών ανωμαλιών (τρισωμία 21 ή sd.Down, τρισωμία 18 ή sd.Edwards, τρισωμία 13 ή sd.Patau),καθώς και βλάβες νωτιαίου σωλήνα (δισχιδής ράχη, ανεγκεφαλία) στο έμβρυο.
3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕ D.X.A​
 - Μέτρηση Ο.Μ.Σ.Σ: πρόσθιο-οπίσθια
 - Μέτρηση ισχίου: ΔΕ ,ΑΡ, άμφω (με ή χωρίς αρθροπλαστική)
 - Μέτρηση οστικής πυκνότητος ολόκληρου του σκελετού
 - Μέτρηση λιπώδους ιστού (ανά περιοχή σώματος και συνολικά).
 - Μέτρηση μυϊκής μάζας (ανά περιοχή σώματος και συνολικά).
 - Μέτρηση οστικής μάζας (ανά περιοχή σώματος και συνολικά).
5. ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΕ γ-Camera
Α) ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ:
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ:
- με υπερτεχνητικό τεχνήτιο (99mTcO4-)
- με θάλλιο (201ΤL)
ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ:
- με τεχνήτιο (99mTc-sestamibi)

Β) EΡΕΙΣΤΙΚΟ:
- οστών και αρθρώσεων (99mTc-ΗDP)
- οστών και αρθρώσεων 3 φάσεων (99mTc-ΗDP) (Με τεχνήτιο)
- μυελού των οστών (99mTc-nanocolloid).

Γ) ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΑΚΟ:
εμφοσπινθηρογράφημα με τεχνήτιο (99mTc-nanocolloid), για την ανίχνευση του φρουρού λεμφαδένα (μελάνωμα, Ca μαστού).

Δ) ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ:
Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου
- με θάλλιο (201Tl-chloride) .
- με τεχνήτιο (99mTc-sestamibi).
- με τεχνήτιο ( 99mTc-tetrofosmin).

Λήψεις SPECT (τομογραφικές) σε ηρεμία και μετά κόπωση (μηχανική ή φαρμακευτική).
Σπινθηρογράφημα βιωσιμότητος μυοκαρδίου
  • με θάλλιο ( 201Tl-chloride)
image-209620-Untitled-4.jpg
Δικέφαλη γ- κάμερα GE MILLENIUM MYOSIGHT
Ε) ΠΕΠΤΙΚΟ:
Σπινθηρογράφημα ήπατος/σπληνός: - με 99mTc-sulfur colloid, κ.α
Σπινθηρογράφημα χοληφόρων: - με 99mTc-HIDA.
Σπινθηρογράφημα γαστρικής κένωσης στερεάς/υγρής τροφής: με ραδιενεργό βλωμό.
Σπινθηρογράφημα αποφύσεως Μeckel: - με τεχνήτιο (99mTc- sulfur colloid).
Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης αιμορραγίας κατωτέρου πεπτικού:
- με τεχνήτιο (99mTc- RBC) .

Στ’) ΝΕΦΡΟΙ:
- Στατικό σπινθηρογράφημα με 99mTc-DMSA (μορφολογία νεφρών)
- Δυναμικό νεφρόγραμμα με 99mTc –DTPA/ΜΑG-3 (λειτουργικότητα νεφρών, με ή χωρίς φαρμακευτική παρέμβαση ,όπως για έλεγχο νεφραγγειακής υπέρτασης, για εκτίμηση νεφρικού μοσχεύματος, κ.ά.).

Ζ) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ:
Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης πνευμόνων: - με τεχνήτιο (99mTc-MΑΑ ).

Η) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ:
Ολόσωμο σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης με τεχνήτιο (99mTc-Τectrotyde).

Θ) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΓΚΩΝ:
Ολόσωμο σπινθηρογράφημα με θάλλιο (201Τl ).
image-209621-Untitled-5.jpg
Ασθενής πάνω στη γ- κάμερα